Skip to content Skip to footer

Tüketici Mahkemeleri ve Arabuluculuk

Tüketici Kanunu kapsamında 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte arabuluculuk tüketici kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar “zorunlu” hale getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun kapsamında standartları ve çerçevesi belirlenen tüketici hukukunda arabuluculuk konusunun beraberinde getirdikleri ise aşağıda verildiği gibidir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Değişiklikleri Neler Getirdi?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da birtakım değişiklikler yapıldı. Özellikle tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile ilgili olan 73/A maddesi uyarınca birtakım zorunluluklar da ileri sürüldü. İleri sürülen bu zorunluluklara göre, parasal sınırı 10.390 TL ve üzeri olan tüketici uyuşmazlıkları için dava öncesi arabulucuya başvurmuş olma şartı getirildi.

Söz konusu kanun ve ilgili maddesi çerçevesinde getirilen zorunluluk kapsamında olmayan hususlar da özellikle belirlendi. Bu çerçevede “zorunlu” olmayan, kapsam dışı olan hususlar aşağıda verildiği gibidir;

 • Tüketici hakem heyetinin görev kapsamı içerisinde yer alan uyuşmazlıklar (yani 10.390 TL altında yer alan uyuşmazlıklar)
 • Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararlara yapılan itirazlar,
 • Alınan ihtiyati tedbir kararları,
 • Üretimin veya satışın durdurulmasına ek malın toplatılmasına ilişkin olan davalar, zorunlu arabuluculuk sürecinin kapsamı dışında tutulmuştur.

Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Dava ve Talepler:

Tüketici hukukunda arabuluculuk kavramı, zorunlu ve ihtiyari olmak üzere iki temel başlığa ayrılmıştır. İhtiyarı talepler arasında yer alan dava ve işlemlere yukarıda değinilmiştir. Bu davaların zorunlu olanları ise aşağıda verildiği gibidir.

 • Taşıma sözleşmesi
 • Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Kusurlu ve Ayıplı Gayrimenkul Tesliminden Doğan Tazminat ve Alacaklar
 • Simsarlık Sözleşmeleri
 • Bankacılık Sözleşmeleri
 • Vekâlet Sözleşmesi

Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Ücretleri:

Tüketici hukukunda arabuluculuk süreci ile ilgili merak edilen bir diğer husus, ücrettir. Esasen tüketici dava ve uyuşmazlıklarında ücretin ödeme koşulları çeşitli durumlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Daha detaylı bir bilgi vermek gerekirse; uyuşmazlık sebebi ile talepte bulunup uzlaşma sağlanması durumunda ödenecek uzlaşma bedeli, uzlaşılan tutarın %6’sına tekâmül etmektedir. Bu tutarın ise taraflarca eşit olarak ödenmesi gerekmektedir. Uyuşmazlığın devam etmesi durumunda ise, mahkeme sonrası haksız çıkan taraf, söz konusu ücreti arabulucuya ödeyecektir.

Güncel arabulucu ücret hesaplaması için https://alfaarabuluculuk.com/arabuluculuk-ucreti-hesaplama/ linkini ziyaret edebilir, daha detaylı bilgi için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Al
💬 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?