Skip to content Skip to footer

Nasıl Çevrimiçi Arabuluculuk Hizmeti Alırım?

 

 
Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, herhangi bir hukuki sorun hakkında uyuşmazlık yaşayan en az iki tarafın, mahkemeye başvurmadan önce ya da mahkeme aşamasında bir araya getirilerek uyuşmazlığı anlaşarak sona erdirmelerini teşvik etmek amacına yönelik bir alternatif çözüm yoludur. Amaç, uyuşmazlıkların yıllara yayınlan yargılama süreci sebebiyle büyümesini önlemek ve kısa yoldan çözülmesini sağlamaktır. Bunun için taraflardan birinin arabuluculuk kurumuna başvurması gerekir. Bilindiği gibi, Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nda ile Tüketici Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla beraber, birçok uyuşmazlıkta mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartı olarak kabul edilmiş ve zorunlu tutulmuştur. Genel itibariyle, arabulucuya başvurmanın kural olarak zorunlu olmadığını, ancak bazı kanunlarda bulunan özel hükümler doğrultusunda kimi uyuşmazlıklar hakkına dava açılmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğunu söyleyebiliriz.

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Arabulucuya fiziki ortamdan başvurulabileceği gibi, internet üzerinden de başvurulması mümkündür. Fiziki başvuru için, bulunulan ilin arabuluculuk daire başkanlığına başvurulması ve bir form doldurulması gerekmektedir. Vekil ile yapılacak başvurularda UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması da mümkündür.

Çevrimiçi arabuluculuğa başvurulması da mümkün olup, gerekli açıklamalar aşağıdaki bölümde yapılmıştır.

Online Arabuluculuk Sistemi

Çevrimiçi (online) arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için tarafların aynı anda fiziki olarak aynı mekanda bir araya gelmek yerine, internet üzerinden gerçekleştirilen iletişim tekniklerini (görüntülü arama, sesli arama, e-imza gibi) kullanarak, uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde çözebileceği yöntemdir. Bu yol, bilhassa farklı uyuşmazlığın taraflarının farklı şehirlerde bulunduğu hallerde tercih edilmektedir. Bu şekilde, tarafların fiziksel olarak bir araya gelmek için harcayacakları zaman ve masraftan da kurtulmuş olunmaktadır.

Bu sistem, fiziki olarak bir araya gelmenin olası sakıncalarını da bertaraf etmektedir. Öyle ki; arabuluculuk görüşmeleri sırasında meydana gelecek olağan insani duygu patlamaları; öfke, gerginlik gibi duygular çevrimiçi görüşme sırasında büyük oranla devre dışı bırakılmaktadır. Bu haliyle çevrimiçi arabuluculuğun daha etkili olduğu bile ileri sürülebilir.

Çevrimiçi Arabuluculuğa Başvuru Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk görüşmelerinin çevrimiçi olarak yürütülmesini sağlamak için, bulunulan ildeki arabuluculuk daire başkanlığına bu yöndeki talebi de içeren bir dilekçe yazmak ya da ilgili formu doldurmak yeterlidir. Bununla beraber, herhangi bir arabulucu avukata başvurmak ve başvuruyu yaparken çevrimiçi arabuluculuk talebinde bulunmak da çevrimiçi arabuluculuk süreci için yeterlidir.

Görüşmeler İçin Hangi Sistem Kullanılır?

Görüşmeler için hangi programın kullanılacağı hususunda emredici bir hüküm yoktur. Bu arabulucunun taraflarla olan iletişimine bağlı olarak değişebilir. Skype, Whatsapp, Google Meet, Zoom gibi programlar tercih edilebilir.

Görüşme Tutanakları Nasıl İmzalanır?

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda hazırlanacak ANLAŞMA ya da ANLAŞMAMA tutanakları taraflarca E-İMZA yoluyla imzalanabilir. Bununla beraber, her bir tarafın e-imza sahibi olması gerekmekte olup, e-imzası bulunmayan kişilerin tutanağın bir suretini arabuluculuk daire başkanlığına başvurarak imzalaması da mümkündür.

Bilgi Al
💬 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?