Skip to content Skip to footer

Hangi Durumlarda Arabulucuya Başvurulmalıdır?

Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Mudur?

Arabuluculuk, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuk uyuşmazlıklarının yargı safhasına geçilerek dava açılmadan önce çözülmesini sağlayan alternatif bir çözüm yoludur. Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için arabulucu başvurusu yapılması, gerek yargı yükünün hafiflemesi ve yargılama aşamasında gerekse taraflar arasında bir hizipleşmeye yol açılmaması bakımından son derece etkin bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kural olarak, dava açmadan önce arabulucu başvurusu ve bu şekilde de anlaşamamış olmak bir dava şartı değildir. Ancak, bazı davalar bakımından arabulucuya başvurmak zorunludur. Hangi uyuşmazlıklar bakımından arabulucu başvurusu zorunlu olduğu mevzuatta ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Buna göre;

  • 6102 s. TTK uyarınca, ticari uyuşmazlıklar bakımından,
  • 4857 s. İş Kanunu uyarınca işçi-işveren uyuşmazlıkları bakımından
  • 6502 s. TKHK m. 73/A uyarınca tüketici mahkemelerinde açılacak davalar bakımından

Dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.

Taraflar, arabulucu başvurusu durumunda karşı taraf ile hangi şartlarda anlaşacağı ya da anlaşmayacağı konusunda tamamen serbesttir. Arabuluculuk kurumunun amacı taraflar arasında bir “köprü” kurmak olduğundan, bu konuda yasal bir sınırlama getirilmemiştir. Tarafların arabuluculuk görüşmeleri sırasında anlaşmaları durumunda artık anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamaz. Tarafların anlaşamaması durumunda ise “anlaşamama tutanağı” düzenlenir ve dava şartı yerine getirilmiş olur. Bu noktadan sonra artık dava açılabilecektir.

Arabuluculuk Görüşmeleri ve Sonucu

Yukarıda da belirtildiği gibi, kural olarak yasada zorunlu olarak belirtilen durumlar dışında arabulucuya başvuru yapmak zorunlu değildir. Bu haller dışında taraflar, dava açmadan önce arabulucuya başvurup başvurmamakta tamamen serbesttir. Bu tür hallerde arabuluculuğa başvurulması durumunda “ihtiyari arabuluculuk” gündeme gelir.

Arabulucuya ihtiyari ya da zorunlu olarak başvurulduğu tüm hallerde, tarafların arabuluculuk görüşmelerinde anlaşması durumunda bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak bir MAHKEME KARARI hükmündedir. Öyle ki; taraflar, bu karara dayanarak diğer taraf aleyhine icra yoluna başvurabilir.

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Türkiye’nin her şehrinde bir “arabuluculuk bürosu” bulunmaktadır. Bu bürolar, merkez adliyede bulunmaktadır. Dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmaya karar verilmesi durumunda bu büroya hitaben bir başvuru evrakı hazırlanır. İşbu evrak, arabuluculuk bürosuna gidilmesi durumunda büro tarafından verilir.

Arabuluculuk Görüşmeleri Nasıl Olur?

Arabuluculuk bürosuna yapılacak başvurunun ardından tayin edilen arabulucu avukat, her iki tarafı da usulüne uygun olarak görüşmeye davet eder. Görüşmeler genellikle arabulucu avukatın bürosunda yapılır. Taraflardan birinin ya da vekilinin görüşmeye mazereti olmaksızın gelmemesi durumunda taraflar anlaşmamış sayılır. Taraflar görüşme sonucunda anlaşmaya varırsa, anlaşılan hususlarda dava açılamaz. Düzenlenen anlaşma tutanağı bir mahkeme kararı gibi hüküm ve sonuç doğurur. Tarafların anlaşamaması durumunda ise dava açarak yargı yoluna başvurmak mümkündür.

Bilgi Al
💬 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?