Skip to content Skip to footer

Arabuluculuk Sınavına Kimler Girebilir?

Arabuluculuk faaliyeti, özel hukuka konu olan herhangi bir dava üzerinde uyuşmazlığa düşen kişilerin öncelikli adresidir. Bu uygulamanın, davanın her sürecinde tercih edilmesi mümkündür. Bununla birlikte kimi davalarda, dava açabilmenin ön şartı arabulucuya başvurmuş ve sonuca ulaşamamış olmaktır. Peki arabulucu kimdir? Arabuluculuk sınavına kimler girebilir?

Arabuluculuk Sınavına Kimler Girebilir?

Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre arabulucu olmanın belirli şartları vardır. Bununla birlikte arabuluculuk sınavına girmenin de belirli şartları vardır. Bu çerçevede arabuluculuk sınavına kimler girebilir? Sorusuna verilebilecek cevaplar ise aşağıda verildiği gibidir.

  • Türk vatandaşı olanlar,
  • Türkiye’de yer alan bir hukuk fakültesinden mezun olanlar ya da başka bir ülkedeki hukuk fakültesinden mezun olmasına karşılık ülkemizde gerekli denkliği almaya hak kazanmış olanlar,
  • Türk Ceza Kanunu ilgili maddesinde yer alan suçları işlememiş olanlar, (Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yılı geçecek şekilde ceza almamış olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçları işlememiş olmak. Zimmet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, yalan tanıklık yapma, yalan yere yemin etme ve kaçakçılık gibi suçları işlememiş olmak.)
  • Mesleğinde beş yıldan az olmayacak şekilde kıdeme sahip olanlar,
  • Terör örgütleriyle herhangi bir şekilde irtibatı ya da iltisaklı bulunmayanlar,
  • Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve öncesinde gerekli eğitimi tamamlayanlar, arabulucu olabilir. 

Arabulucu Neden Önemlidir?

Özel hukuk temelli ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde arabulucu tercih edilir. Bu durumun birçok nedeni vardır. Söz konusu nedenleri aşağıda verildiği şekilde örneklendirilmesi mümkündür. 

  • Arabuluculuk faaliyeti, uyuşmazlık sürecinin çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlar. 
  • Taraflar arabulucu sorgulaması yaparak her iki taraf açısından da uygun olan bir arabulucu seçer ve süreci başlatır. Bu sayede her iki tarafın da hemfikir olması ile süreç başlamış olur.
  • Arabuluculuk faaliyetinin, mahkeme süresine göre çok daha düşük maliyetli olduğu bilinir. Böylelikle tarafların hem çözüme hızlı bir şekilde ulaşması hem de yüksek maliyetlerden kaçınması sağlanmış olunur. 

 

Bilgi Al
💬 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?