Skip to content Skip to footer

Arabuluculuk Nedir ve Nasıl Çalışır?

Sizler için ‘Arabuluculuk Nedir ve Nasıl Çalışır?’ sorusuna yanıt verdik. Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl bir yolla çözülebilmesi için hukuk sistemimizde mevcut olan alternatif bir hukuki çözüm yoludur. Bu yöntem, dava ve sair yasal süreçlere nazaran zamandan tasarruf sağlamasının yanı sıra çok daha düşük maliyetlidir. Arabulucu tarafların iletişim kurmalarına ve kendi çözümlerine yardımcı olarak sürecin barışçıl bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayan hukukçu bir üçüncü kişi olarak süreçte yer alır.

Arabuluculuk, çeşitli alanlarda kullanılan etkili bir çatışma çözüm yöntemi olup özellikle iş, aile, ticaret, gayrimenkul ve medeni hukuk gibi birçok alanda kullanılır.

Arabulucunun Rolü

Arabulucu, anlaşmazlığı tarafsız bir şekilde ele alır ve taraflara yardımcı olmak için iletişim becerilerini kullanır.

Arabulucunun başlıca görevleri şunları içerir:

Tarafları Dinlemek

Arabulucu, tarafların görüşlerini, endişelerini ve taleplerini anlamak için onları dinler.

İletişimi Kolaylaştırmak

Taraflar arasındaki iletişimi geliştirmek ve olumlu bir iletişim ortamı sağlamak arabulucunun en önemli rollerinden biridir.

Problem Çözme

Arabulucu tarafların farklılıklarını ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, kendi çözümlerini bulmaları noktasında taraflara yardımcı olacaktır.

 

Anlaşma Oluşturmak

Tarafların, anlaşamadıkları uyuşmazlık konularını çözmelerine yardımcı olur ve anlaşma noktasında gerekli hazırlıkları yapar.

Arabuluculuk Süreci

Arabuluculuk süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Başvuru ve Seçim

Taraflar, arabuluculuk sürecine katılmak istediklerinde arabulucuyu ortak kararları ile kendileri seçebilecekleri gibi, ilgili Arabuluculuk Büro’larından arabulucu atanması noktasında başvuru yapabilirler.

Giriş Toplantısı

Taraflar ve arabulucu, arabuluculuk sürecini ve kurallarını konuşmak ve ardından müzakerelere başlamak için bir araya gelir.

Tarafların Sunumları

Taraflar, kendi görüşlerini ve taleplerini sunarlar.

Görüşmeler ve Müzakereler

Taraflar, arabulucu eşliğinde uyuşmazlıklarını çözmeye çalışırlar. Arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve tarafların uygun çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olur. Tarafların anlaşmamaları halinde sürece son çare çözüm önerisi getirerek taraflara anlaşma yolunu önerebilir.

Anlaşma

Taraflar, arabuluculuk süreci sonucunda bir anlaşmaya varırlar.

Anlaşmanın İmzalanması

Anlaşma, taraflar ve/veya yetkilendirilmiş avukatları tarafından imzalanabilir. Bazı uyuşmazlık türlerinde; anlaşma belgesine ilam niteliğinde belge vasfı kazandırılabilmesi için yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’nden icra edilebilirlik şerhi alınması yasa gereği zorunlu iken, bazı uyuşmazlık türlerinde arabulucu, taraf ve taraf vekilleri ile birlikte ya da sadece arabulucu ve taraf vekilleri ile birlikte imzalanması halinde anlaşma kendiliğinden bu vasfı kazanabilir. Bu bilgilere ilişkin detaylar uyuşmazlığın türüne göre arabulucu tarafından taraflara açıklanır.

 

Arabuluculuğun Avantajları

Arabuluculuk, birçok avantaj sunar:

Hızlı ve Ekonomik

Dava ve sair yasal süreçlere göre daha hızlı ve ekonomiktir.

Gizlilik

Arabuluculuk süreci aksi kararlaştırılmadığı sürece gizliliğe tabiidir.

Kontrol

Taraflar, sonucu belirleme ve anlaşmayı oluşturma konusunda kendi çözümlerini getirerek, sürecin kontrolü noktasında etkin rol oynarlar.

Anlaşma

 

Arabuluculuk, tarafları anlaşmaya teşvik ederek ilişkilerin korunmasına da yardımcı olur.

 

Arabuluculuk, birçok ülkede alternatif bir hukuki çözüm yolu olarak olarak kabul edilir ve bu yöntemi kullanarak uyuşmazlıkları çözmek isteyen taraflar için hızlı, ekonomik ve barışçıl bir çözüm seçeneği sunar.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözülmesi noktasında, taraflar için oldukça etkili bir yol olabilir. Taraflar arasındaki iletişimi geliştirmek, anlaşmazlıkları hızlı ve ekonomik bir şekilde çözmek için arabuluculuğun temel unsurlarıdır. Bu yöntem, çözüm noktasında taraflara daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir alternatif sunar.

‘Arabuluculuk Nedir ve Nasıl Çalışır?’ hakkında daha fazla bilgi ve danışmanlık için Alfa Arabuluculuk ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Al
💬 Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?